در حال بارگذاری ...
 • نویسنده و کارگردان تئاتر

  جنبه مدیریتی خوبی بر تئاتر کرمانشاه حاکم است

  علی حیاتی نویسنده و کارگردان تئاتر با اشاره به وضعیت تئاتر استان گفت: خوشبختانه جنبه مدیریتی خوبی بر تئاتر استان حاکم است ودر حال انجام اقدامات خوبی و موثری در بهبود وضعیت می باشد.

  به گزارش تئاتر کرمانشاه، علی حیاتی نویسنده و کارگردان تئاتر استان در خصوص اوضاع فعلی تئاتر استان گفت: اگر بخواهیم درمورد وضعیت حال حاضر تئاتر استان صحبت کنیم؛ مجموع حالاتی که بر تئاتر استان در جنبه مدیریتی حاکم است جای تقدیر دارد و دوستان در راس کار در حال انجام اقدامات بسیار خوبی هستند.یک سری ارتباطات و انسجام های خوبی در بحث مدیریت کارها حاکم است. جنبه ی دیگرش بر می گردد به فعالیت گروه های تئاتر که خودش جای بحث دارد.

  حیاتی ادامه داد: متاسفانه خلاءآموزشی در بین بچه ها به وضوح مشاهده می شود و لازم است یک نگاه جدی تری در بعد آموزش ا داشته باشیم، در کل یک وقتایی کارای خوبی دیده می شد ولی در مجموع ی جایی هست که نمی شود گفت پس رفت داشتیم ولی پیشرفتی هم نسبت به گذشته دیده نمی شود.

  حیاتی افزود: درمجموع دید را مثبت می گیرم که این بجه ها بتوانند با مطالعه بیشتر، دیدن تئاتر ها وکارهای  بیشتروعلم روز تئاتر بتوانند در مرحله اول درگروه خود و بعد در مجموعه تئاتر استان  پیشرفت کنند. حتما کلاس های اموزشی را  در رده های مختلف  سنی و مقطع ای برای کسانی که  در حال فعالتی هستند در جنبه های مختلف نویسندگی، کارگردانی و بازگیری و... برگزار شود.

  متاسفانه الان ضعف نویسندگی یکی از بزرگترین مشکلات دامن گیر اکثر کارایی هست که داریم می بینم وضعف متن در همه ی کار ها مشهود است.

  می توان این ضعف را با برگزاری کلاس ها ورکشاپ های مختلف برطرف کرد و نسل پر بارتری به تئاتر استان تزریق کنیم.
  نظرات کاربران